ویژگی های بینی زیبا

جراحی بینی آوریل 15, 2017

نمای تمام رخ2

ویژگی های بینی زیبا

1-نمای روبرو یا تمام رخ بینی زیبا
برای بررسی نمای تمام رخ بینی زیبا ، صورت را به پنج قسمت مساوی تقسیم می کنیم که قسمت پهنای بینی ، یک پنجم صورت را در بر می گیرد.بینی شما زمانی در سایز مناسبی قرار دارد که در یک پنجم میانی صورت قرار بگیرد.

دومین روش جهت بررسی نمای تمام رخ بینی زیبا ابتدا از گوشه داخلی چشم دو خط فرضی و عمودی رسم می کنیم که باید بین این دوخط فرضی پهنای بینی قرار گیرد در چنین صورتی ، بینی شما مناسب خواهد بود.
به فاصله نوک بینی تا صورت ، ارتفاع بینی گفته می شود.منظور از ویژگی بینی استاندارد این  است که ارتفاع بینی باید در نمای نیم رخ با پهنای بینی برابر باشد.

نمای تمام رخ2

2-نمای نیم رخ
اگر یک خط فرضی به طرف نوک بینی رسم کرده و خط دیگر را از نوک بینی به آن متصل کنید زاویه به وجود آمده باید بین 30 تا 45 درجه از برخورد این دوخط باشد.اگر زاویه ساخته  شده بینی با صورت بین 30 تا  40 درجه باشد، مناسب است و مناسب ترین حالت این زاویه به نزدیک به 36 درجه می باشد.
زاویه بین بینی و لب ها در یک بینی زیبا در خانم ها بین 95 تا 105 درجه و برای آقایان بین 90 تا 95 درجه می باشد وزاویه بین پیشانی با بینی 115 تا 135 درجه می باشد.

3-ویژگی یک بینی زیبااز نمای زیر:
بینی از نمای زیر باید به شکل مثلث متساوی الاضلاع به نظر بیاید اگر ارتفاع این مثلث به سه قسمت مساوی تقسیم شود و دو سوم اولیه سوراخ های بینی را  تشکیل می دهند.

ضخامت  پوست بینی ،  مهم ترین عامل در تعیین میزان موفقیت  عمل زیبایی بینی است. کوچک ترین غیر قرینگی ها در بیمارانی که پوست بینی بسیار نازکی دارند از زیر پوست به خوبی قابل مشاهده است.تغییراتی که  در بینی افرادی که پوست بینی ضخیم یا به اصطلاح ، بینی گوشتی دارند چندان قابل مشاهده نمی باشد.

بینی زیبا از نمای زیر

استاندارد بینی زیبا

بینی به پنج واحد زیر تقسیم می شود

 • ناحیه خلفی
 • side walls
 • نوک
 • ala
 • مثلث های صاففاکتورهای زیادی  را در رابطه با  ارزیابی بینی با دیگر ساختمان های صورت باید در نظر گرفت . مواردی مانند جنسیت  ،  نژاد ، فرم صورت ، مو  ، قرینگی ، شکل لب، عادت های بدن ، نژاد ، سن . این فاکتورها اثیرات مستقیمی  روی  زیبایی بینی  و ارزیابی دارند.

Leave a Reply

 • How to Locate Professional essay Writers

  by on فوریه 15, 2021 - 0 Comments

  You can get an essay writer online to help you write a paper or essay. This is a wonderful service that actually suggest a lot of essay writing services. Typically they foundation work upon their own portfolio and rewrite in their own unique style so that it reads like their own essay. They will typically […]

 • Assignment Help On-line

  by on مارس 1, 2021 - 0 Comments

  Assignment Writing Service Below are warning signs of fraudulent essay writer companies. Remember, many corporations that use an aggressive advertising technique – create multiple websites and write faux evaluations – might present fairly good essays. But if theres no help, and prices are low, then you definitely shouldnt contact it with a ten foot pole. […]

 • Custom Writing Service

  by on فوریه 18, 2021 - 0 Comments

  Best Custom Writing Service It led to an investigation that rocked the distinguished college to its core. For example, many students copy from web sites without citing the supply, which is a type of dishonest. It https://sameday-essay-au.pro/ is obvious that the variety of companies that provide tutorial writing assist on-line is enormous. What you […]

 • Der Einsatz von Computern in der abstrakten wissenschaftlichen Forschung

  by on مارس 2, 2021 - 0 Comments

  Der Begriff abstrakte wissenschaftliche Arbeit wurde 1970 von Wolfgang Ketterle geprägt. Der Begriff “abstrakte wissenschaftliche Arbeit” wird heute auf eine Vielzahl verschiedener Arten von Forschung angewendet, und es gibt einige Merkmale, die ihn von anderen Arten akademischer Forschung unterscheiden. Abstrakte wissenschaftliche Forschung ist oft das Ergebnis eines einzelnen Experiments oder einer Beobachtung. Die Wissenschaftler, die […]

 • Essay On Pain

  by on فوریه 15, 2021 - 0 Comments

  What Does A Great Writer Have To Offer When It Comes To An Essay on painter? Often, individuals would present their academic documents in exquisite writing and save themselves from the shame of failing. It helps a lot to understand the essence of presenting expert reports to your tutors. For instance, you must understand the […]