کاشت مژه به صورت طبیعی

کاشت مو آوریل 13, 2017

کاشت مژه

کاشت مژه به صورت طبیعی

یکی از اجزای مهم و تاثیرگذار در زیبایی افراد ، مژه می باشد و علاوه بر  کاربرد زیبایی شناسی ،کارایی و حفظ امنیت دارد

تعداد مراجعه  کننده در سال های اخیر جهت کاشت مژه و متقاضیان برای این عمل بسیار زیاد شده است.باید بدانید که  خطرناک ترین و حساس ترین نوع جراحی های خطرناک ، جراحی کاشت مژه می باشد و پزشکان متخصص در حوزه زیبایی به راحتی تسلیم خواسته های افراد نمی شوند.بیمارانی که مژه های خود را در اثر بیماری و به دلیل خاصی از دست داده اند،کاشت مژه به صورت طبیعی برای آن ها تجویز می شود.بعضی افراد هم ،مادرزادی مژه های کمی دارند،بعضی افراد که با شیمی درمانی مژه ها و کلیه تارهای موی خود را ازدست می دهند،می توان از روش کاشت مژه ، جهت کسب زیبایی و درمان بهره بگیرند.

 

کاشت مژه به صورت طبیعی چگونه انجام می گیرد؟

در روش کاشت مژه به صورت طبیعی، از گرافت های مو استفاده می شود که  می توان از بدن خود فرد تهیه کرد . معمولا،تهیه گرافت ها از پشت سر می باشد و از بانک های موی طبیعی هم می توان بهره گرفت.به طور کلی  موی کوتاه در سایز مژه  ،بیشتر رو به بالا می ایستد

در روش کاشت مژه با اینکه معمولا موها از پشت سر بیمار برداشته می شود و اینکه موها با موهای مژه همخوانی ندارد ولی به طور کل سربالا می ایستد و افرادی که موهای سرشان لخت است  نیازی به نگرانی برداشت مو از سر برای کاشت مژه خود نباشند.بعد از تمام شدن مرحله کاشت مو به روش طبیعی و طی شدن دوران بهبودی مطلوب است بیمار از روش حالت دهی و فرکردن کمک بگیرد.سپس از این گرافت ها دانه های مویی استخراج شده ،و به همراه فولیکول در بخش های از قبل آماده پلک فرد جای می گیرد.
کاشت مژه

بعد از اتمام مرحله کاشت مژه به صورت طبیعی

بعد از کاشت مژه ، بیمار می بایست در روزهای اول از دستکاری و خاراندن پلک های خود پرهیز کنند.
بعد از کاشت مژه ،  بعد از مدتی ، تارهای موی کاشته شده رشد کرده و خود را نشان می دهند و نسبت به مژه های معمولی بلندتر می شود و رشد زیادی به دلیل ماهیتشان دارند و افرادی که می خواهند مژه هایشان منظم و یک دست شود می توانند در تاریخ های معینی از ماه ، به کوتاه و اصلاح کردن مژه های خود اقدام کنند.

832 total views, 0 today

 • Der Einsatz von Computern in der abstrakten wissenschaftlichen Forschung

  by on مارس 2, 2021 - 0 Comments

  Der Begriff abstrakte wissenschaftliche Arbeit wurde 1970 von Wolfgang Ketterle geprägt. Der Begriff “abstrakte wissenschaftliche Arbeit” wird heute auf eine Vielzahl verschiedener Arten von Forschung angewendet, und es gibt einige Merkmale, die ihn von anderen Arten akademischer Forschung unterscheiden. Abstrakte wissenschaftliche Forschung ist oft das Ergebnis eines einzelnen Experiments oder einer Beobachtung. Die Wissenschaftler, die […]

 • Assignment Help On-line

  by on مارس 1, 2021 - 0 Comments

  Assignment Writing Service Below are warning signs of fraudulent essay writer companies. Remember, many corporations that use an aggressive advertising technique – create multiple websites and write faux evaluations – might present fairly good essays. But if theres no help, and prices are low, then you definitely shouldnt contact it with a ten foot pole. […]

 • Custom Writing Service

  by on فوریه 18, 2021 - 0 Comments

  Best Custom Writing Service It led to an investigation that rocked the distinguished college to its core. For example, many students copy from web sites without citing the supply, which is a type of dishonest. It https://sameday-essay-au.pro/ is obvious that the variety of companies that provide tutorial writing assist on-line is enormous. What you […]

 • You could save money by hiring a business that can provide quality content and articles for research papers or essay assignments.

  by on مارس 19, 2021 - 0 Comments

  If you are in the market for an essay writing service UK, then you may well be under the impression they are totally illegal. You might be thinking along the lines of; why on earth would anyone need essay writing services when I could only write my essay by myself? Or perhaps you are thinking; […]

 • Chemists Gain Breakthrough in Light-Mediated Synthesis of Three-Dimensional Molecular Structures

  by on مارس 30, 2021 - 0 Comments

  New dimensions in natural and organic chemistry as a result of light-mediated synthesis A serious intention of organic and natural and medicinal chemistry in current many years have been the fast synthesis of three-dimensional molecules for the progression of latest medicines. These drug candidates exhibit numerous improved houses when compared to predominantly flat molecular buildings, […]